פורטרטים

פורטרטים זו האהבה הגדולה שלי בצילום, אנשים סיקרנו אותי כל חיי. מבפנים ומבחוץ.

המהות של האדם, מה שהוא מקרין כלפי חוץ ואיך ניתן לראות את השתקפות נפשו דרך העיניים לתוך העדשה. החיפוש המתמיד של עצמי מתבטא בנבירה במעמקי הנפש של האדם המצולם דרך עיניו ומבטו. זה צילום פורטרטים בשבילי.